Stort behov for flere integrasjoner i det digitale læringsmiljøet

Torsdag 23. november var personer fra utdanningssektoren samlet på fagsamling i Trondheim for å jobbe sammen om integrasjoner i det digitale læringsmiljøet. Det ble presentert eksisterende integrasjoner, og deltakerne diskuterte også nye og ønskede integrasjoner.

Digitalt læringsmiljø og integrasjoner

IT-bedriften Kong Arthur innledet fagsamlingen med å snakke om integrasjonen mellom Canvas og time- og romplanleggingsverktøyet, TimeEdit. Ceres snakket deretter om neste generasjons FS-integrasjon, og representanter fra Bibsys fortalte om LOR og pensumlistesystemet Leganto. Dagen ble avsluttet av Ingrid Melve fra UNINETT som orienterte om arbeidet med integrasjoner for digital eksamen og digital vurdering.

– Dagen i dag handler om å jobbe litt smartere, få til litt mer og ta ut litt mer nytteverdier. Det er hovedpoenget med integrasjonen rundt digitalt læringsmiljø, sier Ingrid Melve.

Uten integrasjoner må man i mange tilfeller manuelt overføre informasjon mellom systemer. Melve bruker et eksempel med faglærere som i et LMS skal holde styr på arbeidskravene som må til for at en student skal kunne gå opp til eksamen.

– I mange tilfeller sitter folk og «puncher» dette inn i systemet manuelt. Det er for dumt, for vi vet at de bare leser fra en skjerm og putter det inn en annen plass. Det må vi kunne gjøre på en smartere måte, sier hun.

Integrasjoner gjør verktøy mer tilgjengelig for brukerne

Integrasjoner gjør ikke bare administrasjon mer effektivt. Når verktøy integreres i et helhetlig læringsmiljø og samles på én arbeidsflate, blir de mer tilgjengelige for brukerne. For eksempel ble det ved en norsk høgskole opprettet 1000 nye Mediasite-kontoer på 14 dager da systemet ble integrert med Canvas.

19 institusjoner har nå innført læringsplattformen Canvas. En av fordelene med at så mange har innført samme system, er at verktøyene kan integreres på en enklere måte. 

 

Les mer:

Samlet for å dele erfaringer med bruk av Canvas i undervisningen

Samarbeidsforum for bruk av Canvas i undervisningen

Norsk LMS-dag i London