Nytt prioriteringsråd for undervisningsnære systemer i UH-sektoren

Nytt prioriteringsråd for undervisningsnære systemer i UH-sektoren

01. jun 2017

UNINETT har etablert en rekke prioriteringsråd bestående av ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor. Målet med prioriteringsrådene er å sikre at våre tjenester og leveranser er i tråd med våre kunders behov. Prioriteringsrådene er rådgivende, og bistår UNINETT strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud.

Les mer om de ulike prioriteringsrådene her

Les mer

Sider