DNS Brannmur

-
Hvem kan benytte tjenesten: 

-

Status description: 
Tjenesten er eksperimentell . Det gis ingen lovnad om driftstøtte (kan være ustabil) og ingen lovnad om brukerstøtte. Tjenesten må ha lav kritikalitet. Levetiden defineres som maksimum 12 måneder. Etter endt levetid kan en eksperimentell tjeneste legges ned, få forlenget levetid eller oppgraderes til pilottjeneste. Her er det ingen forpliktelser mht. levetid
Beskrivelse av tjenesten: 

-

Pålitelighet: 

Tjenesten overvåkes 24/7 av Uninetts driftssenter, www.uninett.no/uninett-driftssenter.

Support: 

Uninett gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Teknisk støtte fås ved å kontakte Uninett på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00, åpningstiden er kl. 08:00 – 16:00.

Kontaktinformasjon: