Dokumentasjonsforvaltning - ephorte

NB! Forvaltningen av denne tjenesten ble overført til Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning fra og med 1. januar 2018.

Dette er UNINETT sitt gamle sak-arklivsystem som nå er under utfasing. Tjenesten lever fram til Riksarkivet har godkjent uttrekkene av databasene.
Hvem kan benytte tjenesten: 

Virkosomheter i universitets og høgskolesektoren 

Status description: 
Tjenesten er under utfasing . Den er fortsatt i produksjon. Tjenesten kan ha alle tre definerte forventninger om pålitelighet og kritikalitet. Sluttdato for tilgjengelighet er definert. Det skal finnes brukerveiledning, dvs. dokumentasjon og evt. brukerstøtte.
Varighet: 
til Onsdag, august 1, 2018 - 09:12
Beskrivelse av tjenesten: 

Dette er UNINETT sitt gamle sak-arklivsystem som nå er under utfasing. Tjenesten lever fram til Riksarkivet har godkjent uttrekkene av databasene. 

Support: 

support@uninett.no

Kontaktinformasjon: