Domeneregistrering

Uninett bistår sine kunder med domeneregistrering under .no ("dot.no"). Vi bistår også med ulike dns-tjenester og i spørsmål vedrørende tildeling og forvaltning av ip-adresser. Uninett sitter på stor kunnskap omkring hostmaster og DNS, og fungerer som en rådgiver for våre kunder.

Uninett tilbyr flere tjenester knyttet til DNS og hostmaster:

Hostmaster

 Uninett registerer .no domener for våre kunder.

Slavenavntjeneste

Uninett tilbyr slavenavnetjenester.

Adresse

  • Uninett gjør in-addr.arpa delegeringer for våre kunders adresserom.

  • Tildeling av IP-adresser.

Rekursiv navnetjener

Uninett driver en sentral rekursiv navnetjener som kan virke som andrevalg i /etc/reslov.conf eller tilsvarende, dersom våre medlemer bare har en lokal navnetjener.

 

Kostnadsspesifisering

Uninetts kunder har normalt minst ett domenenavn med Uninett hostmaster som registrar. Kostnadene for dette er inkludert i tjenesteavgiften for nettilknytning.

For domenenavn ut over dette vil Uninett uavhengig av antall ta kr. 4000,– første år og 1000,– årlig for denne tilleggstjenesten.