Domeneregistrering

UNINETT bistår sine kunder med domeneregistrering under .no ("dot.no"). Vi bistår også med ulike dns-tjenester og i spørsmål vedrørende tildeling og forvaltning av ip-adresser. UNINETT sitter på stor kunnskap omkring hostmaster og DNS, og fungerer som en rådgiver for våre kunder.

UNINETT tilbyr flere tjenester knyttet til DNS og Hostmaster

 • Hostmaster
  •  UNINETT registerer .no domener for våre kunder.
 • Slavenavntjeneste
  • UNINETT tilbyr slavenavnetjenester.
 • Adresse
  • UNINETT gjør in-addr.arpa delegeringer for våre kunders adresserom.
  • Tildeling av IP-adresser.
 • Rekursiv navnetjener
  • UNINETT driver en sentral rekursiv navnetjener som kan virke som andrevalg i /etc/reslov.conf eller tilsvarende, dersom våre medlemer bare har en lokal navnetjener.

Kostnadsspesifisering

UNINETT sine kunder har normalt minst ett domenenavn med UNINETT hostmaster som registrar. Kostnadane for dette er inkludert i UNINETTs årlige tjenesteavgift. For domenenavn ut over dette vil UNINETT uavhengig av antall ta kr. 4000,- første år og kr 1000,- årlig for denne tilleggstenesten.