Driftsforstyrrelse på Uninett sin tjeneste "Støttesystem for sentralbord og kontaktsenter"

Case number:
228800
Start: 14.12.20 kl. 12.00
End: 04.01.21 kl. 12.00
 

Vi opplever driftsforstyrrelse på Uninett sin tjeneste "Støttesystem for sentralbord og kontaktsenter"

Årsak er lokalisert i Telia sin interne ruting.

Dette påvirker innkommende samtaler fra abonnement med Telia Bedrift mobiler.

Symptomet er at innringer ringer til et fastnummer som betjenes av automatisk besvarelse. Dette kan f.eks. være en SfB responsgruppe, Trio kø eller Competella sentralbordnummer.

 

Telia jobber med å finne en permanent løsning, men har ikke kommet med tidspunkt for forventet feilretting.

Telia kan tilby en "workaround" som aktiveres pr nummer som er rammet. Feil meldes til kontakt@uninett.no