– Du får mye ansvar, og det er behov for det du arbeider med

Ønsker du verdifull erfaring fra et av Norges fremste teknologimiljø før du tar fatt på arbeidslivet eller videre studier? Gjør som Håvard Langdal og søk sommerjobb i Uninett. Langdal var sommerstudent i 2018 og jobber nå som systemutvikler hos oss ved siden av studiene. Stillingene for 2019 legges ut i desember.

Hva jobbet du med i sommer? 

sommer jobbet jeg med Uninetts loggplattform (Laas). Den ene oppgaven var å vurdere flere plug-ins opp mot diverse krav for å følge disse ut i en ny oppdatert versjon av Laas som skal rulles ut snart.

Det viste seg å bli en mye større oppgave enn først antatt, mye på grunn av at den mest aktuelle var litt rotete. Løsningene jeg skulle vurdere var i stor grad basert på åpen kildekode, noe som gjorde oppgaven med å hjelpe til ganske enkel.

Mye av tiden gikk med til å foreslå endringer og finne feil i funksjonaliteten, slik at sikkerheten opprettholdes. Den andre oppgaven gikk på log shipping på en enkel måte fra Kubernetes til Laas. Dette blir gjort ved å utnytte Kubernetes APIer i sammenheng med verktøy for å shippe logger (filebeat). 

 

Hvorfor søkte du sommerjobb i Uninett? 

Jeg søkte jobb i Uninett fordi jeg er interessert i sikkerhet, oppsett og bruk av moderne teknologier i infrastrukturen. Samtidig ser jeg mye av arbeidet Uninett legger igjen både i eduroam, Feide og flere andre løsninger, noe som motiverer meg veldig til å bidra. 

Se filmen om eduroam her

 

Beskriv en typisk arbeidsdag som sommerstudent i Uninett

Dagen starter ofte med å oppdatere meg på nye problemer som har oppstått og som er blitt rapportert på Github, gjerne kombinert med en kopp kaffe. Hvis ikke er det å sette i gang med dagens gjøremål: konfigurering, testing, analyse og dokumentasjon.

Mye av tiden går også med til å diskutere problemene med andre sommerstudenter, kolleger og veiledere. Av og til tar jeg meg en liten pause, og i den pausen tar jeg ofte frukt og leter etter noe godt lesestoff i sofaen.

Plutselig er det lunsj og det betyr enten lunsj fra en av de fantastiske kantinene eller oppe på kjøkkenet. Dagene jeg starter 07.00 kan jeg dra allerede klokken 15.00. Uninett har kjernetid, noe som jeg har benyttet meg mye av.

 

Hvilke fordeler ser du med å være sommerstudent i Uninett? 

Et godt sosialt miljø med sommerfest, kaker, frukt, takterrasse, kantine og grilling. Et sterkt faglig miljø som er svært behjelpelig samme hvilke problem som oppstår.

Det som virkelig skiller seg ut er at man får mye ansvar og at det er behov for det man arbeider med. Man får også mulighet til å følge opp eget arbeid med realistisk testing og møter, der blir dine meninger, tanker og erfaringer verdsatt. 

 

Får du bruk for studieprogrammet ditt i sommerjobben? 

Ja! Det vil jeg si. Jeg kommer fra dataingeniør på NTNU Kalvskinnet, der fokuset i stor grad har vært på systemutvikling, men etter hvert har vi også hatt sikkerhet i programvare/nettverk og datakommunikasjon som har stått frem som de fagene jeg har fått størst nytte av.

Gjennom sommeren har det vært mye jobb å sette seg inn i verktøy for så å vurdere opp mot krav. Systemutvikling har vært nyttig for å finne feil, fikse feilene og diskutere løsninger. En sommer i Uninett har også motivert meg for videre studier og påvirket studievalg. 

 

Hva er det viktigste du har lært av å ha sommerjobb i Uninett, og hva tar du med deg videre inn i studiet og arbeidslivet? 

Først og fremst: gi gass! Stol på egne avgjørelser, vær trygg på egen kompetanse, hør på veileder, ta gode notater fra møter og små samtaler, vær nysgjerrig og ikke vær redd for å spør. Jeg kommer nok til å ta med meg spesielt noe av det jeg har lært rundt sikkerhet og mentalitet rundt sikkerhet. Men også strategier for å oppgradere infrastruktur, orkestrering av infrastruktur, produktvurdering og kravanalyse.

Se intervjuet med Håvard Langdal i filmen «Uninett – Den digitale grunnmuren for utdanning og forskning»