Trådløs nettilgang på flyplasser

Trådløs nettilgang med eduroam på flyplasser innebærer at alle studenter og ansatte ved norske universiteter og høgskoler får trådløs internettilgang på en rekke norske lufthavner. Etter en omfattende testperiode sommeren og høsten 2013 har tilbakemeldingene vært gode. Til nå har 35 UH-institusjoner blitt med på avtalen.

eduroam er pt. operativt på 14 lufthavner fra sør til nord, og tjenesten er forventet å være operativ på ytterligere fire flyplasser innen kort tid. Disse fire er Narvik, Sandane, Sogndal og Ørsta/Volda.

- Etter en omfattende testperiode er vi i UNINETT glade for å kunne tilby enkel nettilgang til UH-sektorens brukere også på flyplasser, sier Tom Myren, eduroam-ansvarlig i UNINETT.  – I løpet av testperioden har vi evaluert tjenesten og fått inn en rekke tilbakemeldinger. Basert på disse har vi nå besluttet å gjøre eduroam permanent tilgjengelig på lufthavner landet rundt for UH-sektorens mange brukere.

(Pr. 20.januar 2014 rapporteres det om lokale oppkoblingsproblemer for visse håndholdte enheter  på deler av Trondheim og Stavanger lufthavner. Avinor jobber med oppgradering).

Nærmere informasjon:

Teknisk support:

Ved eventuelt behov for teknisk support, ta kontakt med din lokale IT-avdeling. De vil ved eventuelt behov ta videre kontakt med UNINETT

Kontakt:

Tom Myren - tom.myren@uninett.no