Elektronisk faktura

Universitetene og høgskolene er i full gang med å få all fakturering over til å være elektronisk fakturering.  Vi ber derfor om at dere som leverandør begynner å sende elektroniske fakturaer til høgskolene og universitetene. Muligheten for å sende papirfaktura vil etter hvert forsvinne fullstendig, og målet er at alt skal være over på elektronisk format fra og med 1.juli 2014.

Fra 1. juli 2012 ble det obligatorisk for alle statlige etater i alle sine nye leverandøravtaler å kreve at leverandører skal sende faktura elektronisk. Formatet fakturaene skal sendes på er standardformatet EHF.  Allerede i dag kommer en av fem fakturaer elektronisk til UH-sektoren. 

Vi vil understreke at PDF-faktura, altså fakturaer sendt som vedlegg til epost på .pdf-format, ikke regnes som e-faktura.

For dere som leverandør finnes det mange tilbydere (aksesspunkter) av løsninger for EHF. Som leverandør står dere selvsagt fritt til å bruke den dere måtte ønske. En kontinuerlig oppdatert liste over godkjente aksesspunkter i Norge finner dere på Difi sine sider. Mer informasjon om elektronisk faktura, standardformatet EHF og implementering finner dere her

 

Nederst på denne siden finnes siste utgave av følgende dokumenter:

 

  • Brev til leverandører
  • Implementeringsguide til leverandører

Kontaktpersoner for den enkelte UH-institusjon:

Universitet eller høgskole

E-fakturaadr.

Kontaktperson

Telefon

Epost

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

9908:971526378

Anstein Haugen

22997003

anstein.haugen@adm.aho.no

Det teologiske menighetsfakultetet

9908:970011994

Inger Helene Vestøl

22590566

inger.h.vestol@mf.no

Høgskolen i Bergen

9908:974652366

Subathira V. Murugendran

55587920

Subathira.V.Murugendran@hib.no

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

9908:971572795

Ketil Digre

32869885

ketil.digre@hibu.no

Høgskolen i Finnmark

9908:974652331

Gerd Johnsen

78450297

gerd.johnsen@hifm.no

Høgskolen i Gjøvik

9908:970937668

Roy Johannesen

61135146

roy.johannessen@hig.no

Høgskolen i Harstad

9908:971512512

Asbjørn Fredheim

77058115

asbjorn.fredheim@hih.no

Høgskolen i Hedmark

9908:974251760

Helene Herland Bakke

62430134

helene.bakke@hihm.no

Høgskolen i Lillehammer

9908:975264793

Anne Christine Lothe

61288220

anne.christine.lothe@hil.no

Høgskolen i Molde

9908:971555483

Helen Cecilie Wold

71214102

helen.c.wold@himolde.no

Høgskolen i Narvik

9908:970921885

Wenche Kvernelv

76966383

WencheBerg.Kvernelv@hin.no

Høgskolen i Nesna

9908:971576995

Gunn Bye

75057933

gunnb@hinesna.no

Høgskolen i Nord-Trøndelag

9908:971575905

Hansen Marianne Tanberg 

74112134

MarianneTanberg.Hansen@hint.no

Høgskolen i Oslo og Akershus

9908:997058925

Anna Marie Magnussen

22453041

Anna.Magnussen@hioa.no

Høgskolen i Sør-Trøndelag

9908:975264750

Heidi Brurok

73559071

heidi.brurok@hist.no

Høgskolen i Telemark

9908:971544929

Hanne Eggum

35575083

hanne.eggum@hit.no

Høgskolen i Volda

9908:974809672

Ella Vasskog

70075476

ella.vasskog@hivolda.no

Høgskolen i Østfold

9908:971567376

Annie Fyhn

69215040

annie.fyhn@hiof.no

Høgskolen i Ålesund

9908:971572140

Myrtel Brudevoll

70161437

mbr@hials.no

Høgskolen Stord/Haugesund

9908:970889906

Berit Hovden Fagertun

53491340

berit.fagertun@hsh.no

Høgskulen i Sogn- og fjordane

9908:974246724

Ellen England

57677661

ellen.england@hisf.no

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

9908:978615031

Trond Liavik

55587312

trond.liavik@khib.no

Kunsthøgskolen i Oslo

9908:977027233

Merethe Trøbråten Lieng

94523295

merelien@khio.no

Norges Handelshøyskole

9908:974789523

Kari Blom

55959201

Kari.Blom@nhh.no

Norges Idrettshøgskole

9908:971526033

Eva Backer Hansen

23262056

e.b.hansen@nih.no

Norges Musikkhøgskole

9908:974761106

Tore Broholt

23367155

tore.broholt@nmh.no

Universitetet i Agder

9908:970546200

Gunn Hannevik Strand

38141136

gunn.h.strand@uia.no

Universitetet i Nordland

9908:970940243

Ida Marie Brynlund

75517004

ida.marie.brynlund@uin.no

Universitetet i Stavanger

9908:971564679

Katrine Thorsen

51833025

katrine.thorsen@uis.no

 

Kontakt: