Pål Spilling, en bauta i internettets historie, er død

Foto: Romerikes Blad

Pål Spilling er kjent for å ha etablert det første internettet i Norge, og for å ha bidratt til viktige internettstandarder.

Hyllest fra ISOC Norge
Internet Society Norge (ISOC) er en medlemsorganisasjon som jobber for et åpent og sikkert internett for samfunnet. Alf Hansen, tidligere del av UNINETTs ledelse og nå styreleder i ISOC, har skrevet følgende minneord for Pål Spilling:

"En av Norges største internettpionerer har gått bort. Pål Spilling var den aller første leder av Internet Society Norge fra 1995 til 1996. Lenge før det satte han sine første spor etter seg i det globale nettmiljøet. Det var han som brakte internett til Norge. Pål vil bli husket som en åpen, kunnskapsrik og hyggelig kollega og venn som har bidratt sterkt til å legge grunnlaget for internetts positive betydning for samfunnet. Han vil bli dypt savnet."
Alf Hansen, ISOC Norge

UNINETT slutter seg til dette minneordet.

Internetts historie
I forbindelse med UNINETTs 20-årsjubileum ble det skrevet en bok om forskningsnettets og internetts utvikling. Boka har tittelen "Tilkoplet", og finnes i egen nettutgave.