List of member incident response teams

Incident response teams in the Norwegian academic sector that have established TLP agreements with Uninett CERT.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

E-mail
PGP Key ID

Chr. Michelsens institutt

E-mail
PGP Key ID

CICERO Senter for klimaforskning

E-mail
PGP Key ID

Handelshøyskolen BI

E-mail
PGP Key ID

Høyskolen Kristiania

E-mail
PGP Key ID

Høgskolen i Innlandet

E-mail
PGP Key ID

Høgskolen i Molde

E-mail
PGP Key ID

Høgskolen i Østfold

E-mail
PGP Key ID

Høgskulen i Volda

E-mail
PGP Key ID

Høgskulen på Vestlandet

E-mail
PGP Key ID

Kunsthøgskolen i Oslo

E-mail
PGP Key ID

Menighetsfakultetet

E-mail
PGP Key ID

Meteorologisk institutt

E-mail
PGP Key ID

Nasjonalbiblioteket

E-mail
PGP Key ID

Norges forskningsråd

E-mail
PGP Key ID

Norges handelshøyskole

E-mail
PGP Key ID

Norges idrettshøgskole

E-mail
PGP Key ID

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

E-mail
PGP Key ID

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

E-mail
PGP Key ID

Norsk institutt for luftforskning

E-mail
PGP Key ID

Norsk regnesentral

E-mail
PGP Key ID

OsloMet – storbyuniversitetet

E-mail
PGP Key ID

Politihøgskolen

E-mail
PGP Key ID

Sámi allaskuvla (Samisk høgskole)

E-mail
PGP Key ID

UiT Norges arktiske universitet

E-mail
PGP Key ID

Universitetet i Agder

E-mail
PGP Key ID

Universitetet i Bergen

E-mail
PGP Key ID

Universitetet i Oslo

E-mail
PGP Key ID

Universitetet i Stavanger

E-mail
PGP Key ID

Universitetet i Sørøst-Norge

E-mail
PGP Key ID

Universitetsstudiene på Svalbard

E-mail
PGP Key ID

Utdanningsdirektoratet

E-mail
PGP Key ID