eCampus sluttkonferanse

eCampus sluttkonferanse ble arrangert i Tromsø 28.-29. september 2016. Målet med de to dagene var å samle erfaringer i fellesskap, og å kartlegge behov for videre arbeid.

Temaer:

  • Digital eksamen
  • Digitalt læringsmiljø
  • Video
  • Samhandlingsverktøy