National and International Research Projects

UNINETT collaborates with several national and international research communities. The list below shows current and past project collaborations.

 

UNINETT IoU's project collaborations

Title Description Periode Status
Oslo Analytics Development of solutions for holistic analysis of cybersecurity incidents. 2016- Activ
GEANT4 EU prosjekt for utvikling av det akademiske nettet i Europa. 2015- Activ
ONSITE Design Driven Field Studies for Safer Demanding Marine Operations 2015- Activ
CleanSky EU Nettverk for forskning innen “økosystem” for skydatabehandling 2014- Activ
Nettmusikk Nettmusikk - musikksamspill og online produksjon 2014- Activ
Nornet Multihomed eksperimentnettverk 2012-2016 Ended
Timein Håndtering av tynne strømmer i nettet 2012-2015 Ended
AV arena Ressursnettverk innen innen medisin og medieteknologi. 2011-2015 Ended
GENAT3 Plus EU prosjekt for utvikling av det akademiske nettet i Europa. 2013-2015 Ended
iAD SFI med "big data" og multimedia aktiviteter 2012-2014 Ended
GEANT3 EU prosjekt for utvikling av det akademiske nettet i Europa. 2009-2013 Ended
R2D2 Analyse av QoE og QoS for video-tjenester 2010-2012 Ended
Q2S SFF innen kvantiviserbar QoS i IKT 2003-2012 Ended
LOBSTER Pilot European infrastructure for accurate Internet traffic monitoring 2005-2007 Ended
SCAMPI Development of a scaleable monitoring platform for the Internet 2002-2004 Ended