Arbeidsgruppe om lokal SSO og Feide

UNINETT vil opprette en arbeidsgruppe i sektoren for å vurdere behov for samt kost og nytte ved å tilby en løsning som lar organisasjoner koble sin lokale SSO sammen med Feide.

Noen vertsorganisasjoner i Feide har de siste årene etterspurt en løsning for å koble sin lokale SSO sammen med den nasjonale sektorløsningen Feide. Med en slik integrasjon på plass kunne brukerne slippe unna med én eneste autentisering der de tidligere autentiserte seg to eller flere ganger.

UNINETT vil nå organisere en arbeidsgruppe som skal vurdere behov for samt kost og nytte ved å tilby sammenkobling av Feide og lokal SSO. Arbeidsgruppen skal vurdere faktiske behov i sektoren, interessen for å ta i bruk ny løsning, administrative og tekniske muligheter og utfordringer, gevinster og kostnader samt konsekvenser for policy, ansvarsforhold og økonomi. Basert på kartleggingen skal gruppen komme med en velbegrunnet anbefaling på om det bør gjøres et videre arbeid på området. 

Arbeidsgruppens sammensetning skal reflektere bredden av sektorens virksomhet blant annet med hensyn til utdanningsnivå, størrelse og behov. Arbeidet vil stort sett ha administrativt fokus og planlegges gjennomført fra sent august til sent oktober. Vi ønsker innspill på organisasjoner og personer som kan være aktuelle for å delta i et slikt arbeid. Ta kontakt med Annette Grande Furset på annette.g.furset@uninett.no.