Nett til en av verdens nordligste bosetninger

12. juni var Helge Stranden fra Uninett invitert til Europas største konferanse for forskningsnett, TNC18, for å dele sine erfaringer med å etablere høyhastighetsnett under ekstreme forhold i Arktis.

Forskningsnett 79 grader nord

I 2010 ba Kunnskapsdepartementet Uninett om å etablere en redundant optisk sjøfiberkabel mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund.

Ny-Ålesund er blant verdens nordligste bosetninger og hovedsenteret for naturvitenskapelig forskning på Svalbard. Forskningsaktiviteten her er helt avhengig av stabil og robust nettinfrastruktur.

Fiberkablene var på plass i september 2014 og ble satt i drift i mai 2015.

Se filmen om prosjektet her

Store muligheter for fremtidens forskning

Under foredraget på TNC18 fortalte Stranden om hvordan arktisk klima, isfjell, opptil 800 meter permafrost, utfordrende logistikk og spesielle krav til miljøvern var blant utfordringene knyttet til et sjøfiberkabelprosjekt i Arktis. Faren for isbjørnangrep gjorde at prosjektdeltakerne fra Uninett måtte bære våpen under oppholdet.

Ettersom kablene ligger nord for polarsirkelen har det også vært nødvendig med jording av sjøfiberkablene på Svalbard. Dette skyldes at solstormer – som også lager nordlys – kan lage spenning i armeringen. Dette er uønsket da det lettere kan dannes korrosjon, noe som potensielt kan redusere kablenes levetid. 

Fakta om sjøfiberkablene:

  • Totalt 980 tonn optisk sjøfiberkabel
  • 270 kilometer lange
  • Passive (ingen forsterkninger)
  • Stresstestet med kraft på 50 tonn