SUHS-konferansen 2013

SUHS-konferansen 2013 ble arrangert 30. og 31. oktober 2013 på Rica Nidelven Hotel i Trondheim. Med et deltakertall på 330 viste den femte konferansen i rekken at den er blitt en sentral møteplass for administrativt ansatte i sektoren. Nytt av året var en konferanse over to dager i stedet for tre, i tillegg til et spennende program med større mulighet for deltakerne til å kunne delta på spor både for en type brukergruppe og spor hvor flere grupperinger var samlet. Det var lagt opp til både brukersamlinger, workshops, kurs og møter i løpet av de to dagene.

Konferansetema denne gangen var "Gevinstrealisering ved bruk av de felles administrative systemene". Første konferansedag ble åpnet av UNINETTs direktør Petter Kongshaug, etterfulgt av hovedforedragsholder Bo Hjort Christensen fra BI, under tittelen "The Times They Are a-changing". På andre konferansedag var hovedforedraget av Frode Reksten fra Coneco/BI med tittelen "Faget som ikke utnyttes i gevinstrealisering".

Etter en innholdsrik konferanse er vi spente på tilbakemeldingene fra deltakerne. Evalueringsskjema er sendt ut og vi håper på god respons frem til svarfristen går ut 14.november.

Presentasjonene fra konferansen etterspørres og de legges fortløpende ut under tilhørende spor i programmet.