Uninett AV-samling 2015

Uninett arrangererte årlig AV-samling 21. og 22. oktober 2015 i Oslo.

Program:

Dag 1

Oppmøte: Professorboligen

Sted: Universitetets  Aula

 

10:00 - 12:00 - Omvising i Aula: -Ulla/ Omvising AV-utstyr: Knut K

12:00 - 13:00 - Lunsj i Professorboligen.

13:00 - 13:30 - Innledning  v/ Thorleif Hallén UNINETT

13:30 - 14:30 - Aleksander Refsum Jensenius, Institutt for musikkvitenskap UiO 

Kaffepause

14:45 - 16:00 - AV-rammeavtalen v/Thorleif Hallén UNINETT 

* AV-rammeavtale nå og fremover

* Neste runde med AV-rammeavtale

* Diskusjon

18:00 - Felles middag. Dekkes av deltakerne selv. 

 


Dag 2:

Sted: Universitetsbiblioteket på Blindern

 

09:00 - 09:30 - Kaffe/God morgen (Stort møterom Universitetsbiblioteket)

09:30 - 11:00 -  Videokonferanse i UH-sektoren-  Tengel Aas Sandtrø HiOA, Jardar Leira og Stefan Otto

11:00  - 12:00 - UNINETTOpptak av forelesninger - USIT /UNINETT. 1 time. Odd Erik - Erfaringer fra Jus -

1200-1300 - Lunsj i kantina

1300-1430 - AV-standardisering møterom og undervisningsrom - Jørgen Amblie HIOA, Tengel Aas Sandtrø HiOA, Magnus H. UiO, Trond Are Bakaas og Brigt Birkeland HiHM

1430 -15:00 - AV-nett  med mer- UiO/USIT  - Terje Kvernes - MH innleder