Uninett teknisk samling - høst 2016

Uninett teknisk samling - høst 2016 - ble arrangert 14.-15. november på Clarion Hotel & Congress.  Vi takker deltakere og utstillere for oppmøtet og håper på snarlig gjensyn.

Opptak fra sesjonene

Spor:

  • Trådløst
  • Mellomvare/Dataporten
  • Operativ sikkerhet
  • UH-sky
  • Faggruppemøter i UH-sky: