Domeneregistrering

Uninett hjelper våre kunder med domeneregistrering under .no ("dot.no"). Vi bistår også med ulike dns-tjenester og i spørsmål vedrørende tildeling og forvaltning av ip-adresser. Uninett sitter på stor kunnskap omkring hostmaster og DNS, og fungerer som en rådgiver for våre kunder.

Fra og med 1. januar 2022 vil Uninett ta i bruk en ny betalingsmodell for domeneregistrering.

Alle våre kunder får 10 domenenavn inkludert, uten ekstrakostnad, ved abonnement på tilknytning til forskningsnettet. Alle ekstra domenenavn utenom disse 10, belastes med et årlig gebyr på 400 kroner per stykk eks mva.

Uninett bistår sine kunder med domeneregistrering under .no. Vi bistår også med ulike DNS-tjenester og i spørsmål som gjelder tildeling og forvaltning av IP-adresser. Uninett sitter på stor kunnskap omkring hostmaster og DNS, og fungerer som en rådgiver for våre kunder. 

Uninett tilbyr flere tjenester knyttet til DNS og hostmaster:

Hostmaster

 Uninett registerer .no domener for våre kunder.

Slavenavntjeneste

Uninett tilbyr slavenavnetjenester.

Adresse

  • Uninett gjør in-addr.arpa delegeringer for våre kunders adresserom.

  • Tildeling av IP-adresser.

Rekursiv navnetjener

Uninett driver en sentral rekursiv navnetjener som kan virke som andrevalg i /etc/reslov.conf eller tilsvarende, dersom våre medlemer bare har en lokal navnetjener.

Oversikt over domener per organisasjonsnummer finnes på norid.no .

Vær oppmerksom om din virksomhet har flere datterselskap/organisasjonsnummer som kan ha domener med Uninett som registrar. 

Kontakt oss

Ta kontakt om du ønsker bistand med dine domener, eller har spørsmål til den nye betalingsmodellen for domeneregistrering.  

Kontakt oss