ID-porten: Betingelser og priser

Dataporten tilbyr innlogging gjennom ID-porten. Det betyr at hvis tjenesten din har brukere utenfor utdanningssektoren som ikke har Feide-ID (for eksempel foreldre eller alumni-personer), kan du enkelt tilby innlogging gjennom ID-porten. Bruk av ID-porten skjer på visse vilkår.

Betingelser

For å kunne benytte ID-porten gjennom Dataporten, må følgende betingelse være oppfylt:

  • Tjenesten må være registrert av en organisasjon (og ikke en privat-person).
  • Kun virksomheter innenfor offentlig sektor eller virksomheter som opererer på vegne av offentlig sektor kan bruke ID-porten. Les ID-portens bruksvilkår for mer info.

Betalingsmodell

ID-portens betalingsmodell gjør at Dataporten kan bli fakturert for bruken. Dette skjer hvis det totale antall ID-porten-innlogginger fra tjenester koblet til Dataporten overstiger en viss grense. Det er kun de største brukerne av ID-porten som må betale. Fra ID-portens side regnes alle tjenester koblet til Dataporten som én tjeneste, og UNINETT blir fakturert hvis disse tjenestene totalt sett gjør at Dataporten blir en av de største brukerne av ID-porten.

UNINETT vil viderefakturere de tjenesteleverandørene som benytter ID-porten basert på deres andel av det totale antall ID-porten-innlogginger gjennom Dataporten.

Bestilling

Ønsker din virksomhet å benytte ID-porten gjennom Dataporten? Registrert administrator må først sende en e-post til kontakt@uninett.no. Merk e-posten med "Bruk av ID-porten gjennom Dataporten".