Uninetts prioriteringsråd

Uninett har to prioriteringsråd bestående av ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor, prioriteringsrådet for mellomvare og prioriteringsrådet for nett og nettnære tjenester.

Målet med prioriteringsrådene er å sikre at våre tjenester og leveranser er i tråd med våre kunders behov. Prioriteringsrådene er rådgivende, og bistår Uninett strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud

Uninett har to prioriteringsråd bestående av ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor, prioriteringsrådet for mellomvare og prioriteringsrådet for nett og nettnære tjenester.

Målet med prioriteringsrådene er å sikre at våre tjenester og leveranser er i tråd med våre kunders behov. Prioriteringsrådene er rådgivende, og bistår Uninett strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud

Uninett har to prioriteringsråd bestående av ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor, prioriteringsrådet for mellomvare og prioriteringsrådet for nett og nettnære tjenester.

Målet med prioriteringsrådene er å sikre at våre tjenester og leveranser er i tråd med våre kunders behov. Prioriteringsrådene er rådgivende, og bistår Uninett strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud