Fotografi av to menn som smiler til hverandre med en bærbar PC mellom seg

Zoom Total

Zoom Total er en kombinasjon av våre tjenester Zoom Møte og Zoom Undervisning. Med denne gunstige totalpakken får man et godt integrert verktøy som støtter videobasert undersvisning og alle typer e-møter. Tjenesten levert av Uninett AS er basert på felles nordisk rammeavtale i regi av NORDUnet.

Se Zoom samleside tilpasset Korona-epidemien

Zoom Total består av følgende to tjenester:

  • Zoom Undervisning:
    Zoom Undervisning er et verktøy for videostøttet undervisning, og er egnet for alt fra store forelesninger til småskala nettbasert veiledning.
     
  • Zoom Møte:
    Zoom Møte er et verktøy for videomøter og chat. Med Zoom Møte er det mulig å blant annet dele skjermbilde, delta via telefon og kommunisere skriftlig. Det er egne klienter for de vanligste operativsystemer og smarttelefoner. I tillegg er det mulig å delta i møter via nettleser og fra flere ulike typer videosystemer. Det er mange integrasjoner tilgjengelig mot ulike andre verktøy og både API og SDK for utvikling mot egne verktøy og løsninger.


Ta kontakt med oss!