Uninett har satt beredskapsstab

Uninett beredskapsside

Som følge av Korona-pandemien har Uninett satt beredskapsstab. På denne siden samler vi fortløpende all beredskapsrelatert informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere.

Våre tjenester er nå sortert i henhold til kritikalitet. Opprettholdelse og overvåking av våre mest kritiske tjenester vil til enhver tid bli prioritert så lenge beredskapssituasjonen tilsier det.

NB! Uninetts beredskapsstab vil være aktiv gjennom hele påsken. Kontaktinformasjon til Uninett ligger her: www.uninett.no/kontakt

 

Status om Uninetts mest kritiske tjenester oppdateres fom. 8. april kun ved eventuelle endringer i løpet av påskeuken:
 

  • UH-SKYPE 
    Pr. onsdag 08. april kl. 13.00: Stabil drift. ingen problemer.

     

  • TELEFONI (Sanntid tale):
    Pr. onsdag 08.april kl. 13.00: Stabil drift, ingen problemer.

Se også våre samlede driftsmeldinger