eduVPN fra Uninett

eduVPN – sikker, kryptert nettilgang

eduVPN fra Uninett gir studenter, forskere og ansatte en sikker, kryptert internettforbindelse til sin utdanningsinstitusjon. 

VPN står for virtuelt privat nettverk. Med eduVPN fra Uninett får studenter, forskere og øvrige ansatte en sikker, kryptert VPN-tilgang til sine campusnettverk. Dette er svært nyttig når man har hjemmekontor eller jobber eksternt. Sikkert internett gir beskyttet tilgang fra usikre nett (typisk Wi-Fi hotspots) ved tilkobling til VPN noder med aksess til pålitelige nettverk. EduVPN er en internasjonal, felles VPN-løsning for forskning og utdanning. 

Hva er eduVPN?

VPN står for virtuelt privat nettverk. Med eduVPN fra Uninett får studenter, forskere og øvrige ansatte en sikker, kryptert VPN-tilgang til sine campusnettverk. Dette er svært nyttig når man har hjemmekontor eller jobber eksternt. EduVPN er en internasjonal, felles VPN-løsning for forskning og utdanning. 

Uninetts eduVPN-tjeneste er to-delt:

 • Institusjonstilgang:
  Institusjonsaksess gir tilgang til campus nettverk: En «bedriftsløsning" som gir brukere adgang til interne ressurser, og det kan differensieres på brukergrupper som ansatt og student
 • Sikkert internett:
  Sikkert Internett gir beskyttet tilgang fra usikre nett (typisk Wi-Fi hotspots) ved tilkobling til VPN noder med aksess til pålitelige nettverk. Altså nasjonale VPN instanser i deltagende land.

Mer informasjon:

Offisiell tjenestebeskrivelse fra Géant

Internasjonal side for eduVPN

Hvem er tjenesten for?

Det forutsettes også tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

EduVPN er godt egnet for studenter, forskere og øvrige ansatte i kunnskapssektoren.

Nøkkelegenskaper ved eduVPN

Enkelt for brukere og effektivt for IT-avdelingen

 • Enkelt for brukerne 
 • Klientinstallasjon krever ingen tekniske ferdigheter
 • Krever ingen on site hardware eller software

Bedre sikkerhet

 • Basert på åpne standarder
 • Designet for autentisert privat tilgang og sikker surfing på nettet
 • Forbedrer sikkerheten ved bruk av offentlige nettverk
 • Punkt-til-punkt-beskyttelse for studenter ansatte som jobber utenfor campus
Hva koster tjenesten?

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift fra Uninett AS. Prisen beregnes ut fra antall ansatte. 

Første faktura vil ta hensyn til når på året kunden inngår avtale om å benytte tjenesten. 

Bestill eduVPN

EduVPN er godt egnet for studenter, forskere og øvrige ansatte i kunnskapssektoren.

Kontakt oss

Support

Virksomheten er selv ansvarlig for lokal opplæring og brukerstøtte til sine brukere). 

Uninett overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT-avdelingene. 

Kontakt oss