Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning samler sikkerhetsfaglig kompetanse fra NTNU, Universitetet i Oslo (UiO) og Uninett AS.

Logo UiO              Logo NTNU              Logo Uninett

 • Om senteret

  Om Cybersikkerhetssenteret

  Hvorfor cybersikkerhetssenter?


  Cybersikkeretssenteret tilbyr sikkerhets- og rådgivningstjenester spesialtilpasset kunnskapssektoren. Senteret og tjenestene gir tilgang til en datalagringsplattform og sikkerhetsleveranser på toppen av denne. Logger og hendelser i datalagringsplattformen gir brukere mulighet til å gjennomføre analyse og deteksjon av relevante sikkerhetshendelser i egen virksomhet.

  Cybersikkerhetssenteret vil sammenstille analyse og deteksjon på tvers av sektoren, og gi helhetlig oversikt over trusselbildet og målrettet rapportering til den enkelte virksomhet.

 • Tjenester
 • Rådgiving

  Rådgiving

  Rådgiving


  Cybersikkerhetssenterets fageksperter på informasjonssikkerhet hjelper deg med å identifisere sikkerhetsutfordringer og finne løsninger som passer din organisasjon.

  Vi tilbyr sikkerhetsrådgiving på følgende områder:

  • Bistand til etablering og videreutvikling av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
  • Revisjon av etterlevelse av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
  • Fasilitering av risikovurderinger
  • Bistand til beredskapsøvelser
  • Bistand til virksomhetskritikalitetsvurderinger
  • Bistand til kontinuitet- og beredskapsplanlegging
  • Rådgiving på personvernområdet, inkludert GDPR og databehandleravtaler

   

 • Kurs

  Kurs

  Kurs

  Cybersikkerhetssenterets fageksperter på informasjonssikkerhet hjelper deg med å identifisere sikkerhetsutfordringer og finne løsninger som passer din organisasjon.
   

  Har du behov for å øke kompetansen innen informasjonssikkerhet og hendelseshåndtering internt? Vi tilbyr kurs innenfor:

  • Etablering og drift av team for hendelseshåndtering (IR-team)
  • Gjennomføring av risikovurderinger
 • Veiledere

  Veiledere

  Veiledere  

  Cybersikkerhetssenteret vil etterhvert tilby veiledningsmateriell innenfor cybersikkerhet. Disse tilgjengeliggjøres her.

Om Cybersikkerhetssenteret

Hvorfor cybersikkerhetssenter?


Cybersikkeretssenteret tilbyr sikkerhets- og rådgivningstjenester spesialtilpasset kunnskapssektoren. Senteret og tjenestene gir tilgang til en datalagringsplattform og sikkerhetsleveranser på toppen av denne. Logger og hendelser i datalagringsplattformen gir brukere mulighet til å gjennomføre analyse og deteksjon av relevante sikkerhetshendelser i egen virksomhet.

Cybersikkerhetssenteret vil sammenstille analyse og deteksjon på tvers av sektoren, og gi helhetlig oversikt over trusselbildet og målrettet rapportering til den enkelte virksomhet.

Rådgiving

Rådgiving


Cybersikkerhetssenterets fageksperter på informasjonssikkerhet hjelper deg med å identifisere sikkerhetsutfordringer og finne løsninger som passer din organisasjon.

Vi tilbyr sikkerhetsrådgiving på følgende områder:

 • Bistand til etablering og videreutvikling av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
 • Revisjon av etterlevelse av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
 • Fasilitering av risikovurderinger
 • Bistand til beredskapsøvelser
 • Bistand til virksomhetskritikalitetsvurderinger
 • Bistand til kontinuitet- og beredskapsplanlegging
 • Rådgiving på personvernområdet, inkludert GDPR og databehandleravtaler

 

Kurs

Kurs

Cybersikkerhetssenterets fageksperter på informasjonssikkerhet hjelper deg med å identifisere sikkerhetsutfordringer og finne løsninger som passer din organisasjon.
 

Har du behov for å øke kompetansen innen informasjonssikkerhet og hendelseshåndtering internt? Vi tilbyr kurs innenfor:

 • Etablering og drift av team for hendelseshåndtering (IR-team)
 • Gjennomføring av risikovurderinger

Veiledere

Veiledere  

Cybersikkerhetssenteret vil etterhvert tilby veiledningsmateriell innenfor cybersikkerhet. Disse tilgjengeliggjøres her.