Datadeling fremmer innovasjon

Datadrevet innovasjon: Studenter laget ny app

Hvordan kan man kjappest, enklest og tryggest mulig utvikle en nyttig og brukervennlig app for studenter og forskere? Hvilke data trenger man for å gjøre den tilgjengelig for brukerne, og hvordan deler og skaffer man disse dataene? Dette er høyaktuelle spørsmål innen edtech-bransjen og i kunnskapssektoren. Uninett ga derfor et knippe NTNU-studenter i oppgave å utvikle en app med data fra vår innloggings- og datadelingstjeneste Feide. Noen uker senere er app'en et faktum. 

Datadeling fremmer innovasjon

Studieemnet «Customer Driven Project» på NTNU er et samarbeid mellom universitetet og næringslivet, der bedrifter og organisasjoner kan sende inn forslag til gruppeoppgaver som skal løses i løpet av et semester. Et oppgaveforslag fra Uninett ble valgt ut for høsten 2020. Oppgaven gikk ut på at studentene skulle utvikle en app med følgende kriterier: 

  • Skal brukes av studenter og forskere
  • Skal forenkle hverdagsliv eller læringsopplevelse for studenter og forskere
  • Skal være veldokumentert og skal kunne brukes som referanse for andre IT-utviklere
  • Skal bruke data fra Feide 


- Uninett deltar i Units nasjonale prosjekt Datadeling i høyere utdanning og forskning. Ved å foreslå en slik oppgave ønsker vi å vise kunnskapsssektoren at innovasjon av nye løsninger blir mulig når data blir delt og tilgjengelig på en trygg og sikker måte i Feide. Studentene tok oppdraget på strak arm, har fått viktig innovasjonskompetanse, og har laget en nyttig, brukervennlig studentapp. App'en er et konkret eksempel på brukervennlig innovasjon basert på trygg datadeling i kunnskapssektoren, forteller Aksel Morris Bjørnø, intraprenør i Uninett.

Feide muliggjør trygg datadeling og innovasjon

Kundedrevet innovasjon med NTNU-studenter

CTO i Uninett AS, Andreas Åkre Solberg, forfattet oppgaveteksten som nå har resultert i en ny app laget av disse NTNU-studentene. 
 

God datadeling krever gode løsninger for API management


App som forenkler emne- og fagvalg for studenter

Alle deltakende bedrifter i "customer driven project" ble ved semesterstart samlet til et felles oppstartsmøte med studenter og fagansvarlige. Etter dette fulgte Uninett opp med en idéworkshop for sin studentgruppe.

- Vi hadde ikke definert hva slags type app studentene skulle lage, eller hvilke problemer den skulle løse for brukerne. Derfor samlet vi dem til en workshop der de skulle skaffe seg mest mulig innsikt. Gjennom idémyldring kom de på at mange studenter syns det er vanskelig å bestemme hvilke fag eller emner de skal velge kommende semester. Kunne en app med anmeldelser fra andre studenter være til hjelp? Det finnes mange app'er for reiseanmeldelser, restaurantvurderinger, musikkanmeldelser, osv, så kanskje kunne det fungert også for studievalg? Dermed var idégrunnlaget til app’en «EMNR» skapt, forklarer Bjørnø.

Skjermdump fra EMNR-app'en

Skjermbilde fra studentapp'en EMNR

Brukerdata via Feide

- For å bruke EMNR-app’en logger man seg inn via Feide. Da kan man enten legge inn en anmeldelse av emner man selv har tatt, eller lese andres anmeldelser av fag man vurderer å ta. Data fra Feide er også utgangspunkt for selve innovasjons- og utviklingsarbeidet som studentgruppa nå gjennomfører. De jobber sprint-basert, og skal presentere løsningen sin før jul. På nyåret vil applikasjonen også være innslag på en hackathon i regi av Unit og Uninett. Nærmere informasjon om denne hackathon kommer snarlig, avslutter Bjørnø.

Idemyldring for ny studentapp

Studentene i gang med idémyldring. Hva slags app kunne de lage?

 

Aksel Bjørnø i Uninett AS

Aksel Bjørnø er intraprenør i Uninett AS og jobber hovedsaklig med innovasjonsprosjekter