Oppdatert: Ustabil ytelse på Zoom

Start: 19.01.21 kl. 08.38
End: 29.01.21 kl. 08.38

Oppdatert 27.01 10:30 Det er foreløpig ikke meldt noen endringer i zoom status fra NORDUnet siden oppdateringen 25.01 .

Oppdatert 25.01
Det jobbes fortsatt med å strømlinjeforme Zoom-serverne slik at de skal kunne håndtere den rekordstore bruken. Sone nr. 5 blir aktivert i natt og vil være øremerket brukere i Finland. Dermed blir det mer kapasitet tilbake på de øvrige sonene hvor de norske brukerne holder til. Samtidig blir det klargjort for Sone nr. 6 som blir sendt fysisk til Finland, forhåpentligvis i løpet av denne eller neste uke. Med den operativ, vil Sone nr. 5 flyttes til Norge og øremerkes våre brukere. Til så lenge benytter norske brukere primært de to tidligere sonene som står i København. Avtalen med AWS er vedtatt forlenget litt til for å kunne gi brukerne best mulig opplevelse mens det jobbes med å robustifisere Zoom-serverne.

 

Oppdatert 21.01
Trafikken mot de ulike on-premise Zoom-serverne i København og Stockholm har avtatt en god del som følge av avlastningen til AWS.   Vi har fått lite tilbakemelding om problemer idag, men følger situasjonen nøye.

Oppdatert 20.01

Flaskehalsen som inntraff på mandag og tirsdag grunnet den ekstreme økningen i bruk er identifisert. Det ble i går (19.1) truffet tiltak for å mer optimalt lastbalansere mellom de ulike on-premise Zoom-serverne i København og Stockholm. I tillegg er flere store kunder avlastet til AWS.

Situasjonen monitoreres nøye og vi er forberedt på å raskt avlaste ytterligere om nødvendig. Det jobbes parallelt med å utvide serverparken i København (50% økning). Det forventes at dette vil være i drift innen utgangen av uka."

Opprinnelig melding:

Vi slår fortiden alle rekorder i bruk av Zoom. Serverne klarer belastningen så langt, men kapasiteten på nettverket er svært presset enkelte steder.

Dette påvirker kvaliteten på Zoom hvor noen kan oppleve dette som ustabilt med bl.a. "hakkede lyd" og forsinkelser. Hvor mye man opplever dette kan varierer med hvilken netttilbyder man har og hvilken vei trafikken går mellom seg selv og Zoom-serverne.

Det jobbes med å hasteoppgradere med flere Zoom-soner for å dekke forventet kommende kapasitetsbehov, samt med å finjustere
nettverksruting og øke kapasitet der det trengs.