To menn sitter ved et bord og ser på en PC

Bestill en helsesjekk av det lokale nettverket!

Uninett har lang erfaring og mye kompetanse på nettverk. Våre røtter går helt tilbake til begynnelsen av 70-tallet og starten på Internett i Norge. Vi kan tilby en "helsesjekk" av ditt nettverk.

Våre lokalnett eksperter vil ta en gjennomgang og påpeke styrker og svakheter. Vi kan vurdere utstyrsparken og nettarkitekturen, trafikkmønster, dekningsgrad i arealet og sikkerhet. Vi kan vurdere dagens løsninger for nettadministrasjon og overvåkning og foreslå tiltak.

Vi ønsker gjennomgang av: