Forskningsstøtte

UNINETT skal bidra til bedre forskning gjennom å satse på e-infrastruktur. 

Vi skal utvikle, bygge ut og gjøre tilgjengelig regne- og lagringsressurser for norsk forskning, i kombinasjon med egnede tjenester.

For forskningsmiljøer med spesielle behov, skal vi skreddersy nettløsninger basert på høykapasitetsforbindelser i optiske nett, både nasjonalt i forskningsnettet og globalt gjennom samarbeid med forskningsnett og andre aktører i resten av verden. 

Les mer om: