Bestillingsskjema administrative systemer

For å kunne benytte seg av UNINETTs ulike produkter og tjenester må man per dags dato bruke UNINETT som internettleverandør - det vil si benytte Forskningsnettet.

UNINETT er koordinator og leverandør av en rekke administrative systemer (se egen side om dette).

Ta kontakt med fas@uninett.no for å finne ut mer om de ulike systemene og hvordan din høgskole eller ditt universitet kan være med i UNINETT-samarbeidet om disse systemene.