UNINETTs prismodell

Nettilknytning via forskningsnettet, samt tilhørende tjenester, finansieres av årlige tilskuddsmidler fra Kunnskapsdepartementet, samt en årlig tjenesteavgift som kreves inn forskuddsvis fra alle våre kunder innen universitets- og høgskolesektoren. Øvrige kunder, som ikke er universiteter eller statlige høgskoler, betaler årlig for sin nettilknytning basert på størrelse.

UNINETTs drift og utvikling av forskningsnettet og tilhørende tjenester finansieres ved hjelp av tre hovedkomponenter:

  1. Et årlig tilskudd som betales direkte til UNINETT fra Kunnskapsdepartementet.
  2. En årlig tjenesteavgift for UH-sektoren som UNINETT krever inn forskuddsvis fra universiteter og statlige høgskoler.
  3. En årlig tjenesteavgift for øvrige kunder som ikke tilhører universiteter og statlige høgskoler (for eksempel forskningsavdelinger ved universitetssykehus, Nasjonalbiblioteket, en rekke muséer, ikke-kommersielle forskningsinstitusjoner, samt enkelte skoler innen grunnutdanning og videregående utdanning som har spesielle IKT-behov som kan dekkes av UNINETT).

 
Hvorfor er det forskjell på hva de ulike kundegruppene betaler?
Norske myndigheter har bestemt at Norge skal ha et nasjonalt forskningsnett og at dette driftes og utvikles av UNINETT. Derfor mottar UNINETT årlige tilskuddsmidler fra Kunnskapsdepartementet som er øremerket forskningsnettet.

  • Alle universiteter og statlige høgskoler er tilknyttet forskningsnettet. Denne tilknytningen innebærer at de har nettilgang, men de får også en rekke andre IT-tjenester med på kjøpet.
  • UNINETTs øvrige kunder, som ikke tilhører den offentlige utdanningssektoren, betaler ikke den ordinære årlige tjenesteavgiften for UH-sektoren, men derimot en egen tjenesteavgift. Dette er for å hindre kryssubsidiering. Disse kundene faktureres etter størrelse.

 

Contact: