Forskning og undervisning

UNINETT koordinerer, leverer, anskaffer, drifter og utvikler IKT-systemer og -tjenester som brukes innen forskning og undervisning. Alle disse er tilknyttet forskningsnettet som UNINETT er ansvarlig for. Se menyen til høyre for nærmere informasjon