Rådgivning og innkjøp

Uninett tilbyr rådgivningstjenester innenfor campusinfrastruktur og informasjonssikkerhet. I tillegg forvalter vi en rekke felles innkjøpsavtaler innenfor IKT-området.

For mer informasjon om rådgivning og innkjøp, se menyen.