UNINETTs tjenester i forbindelse med sammenslåinger

Sammenslåinger mellom universiteter og høgskoler pågår nå på en lang rekke steder i landet. Disse fusjonsprosessene påvirker tjenester som UNINETT leverer til UH-sektoren, både direkte og indirekte. På denne siden samler vi litt overordnet informasjon samt kontaktinformasjon vedørende spørsmål relatert til sammenslåing og/eller andre strukturelle endringsprosesser.

(NB! Siden er under utarbeidelse)
Se også samarbeidsportalen Agora

Erfaringer fra tidligere sammenslåinger viser at det er viktig å starte forberedeslene tidlig, og å se sammenheng mellom ny organisasjonsstruktur og tilrettelegging av IKT-systemene

UNINETT kan bistå universitetene og høgskolene i dette arbeidet. Internt kommer vi til å etablere et prosjekt som følger sammenslåingsprosessen i sektoren fra A-Å, med egne delprosjektledere dedikert til den enkelte sammenslåing.

UNINETT kan tilby:

  • informasjon om nødvendige og anbefalte forberedelser på systemsiden
  • bistand ved kartlegging av tiltak og gjennomføring av disse
  • overordnet rådgivning og veiledning
  • prosjektledelse
Contact: