Om UNINETT AS

UNINETT AS er morselskap i UNINETT-konsernet og har følgende organisasjonsstruktur:

 • Ledelse med adm.dir og viseadm.dir
 • Stab med funksjoner som rapporterer direkte til adm.dir. Dette gjelder ledere for utviklingsprogrammer, Chief Security Officer (CSO) og virksomhetsarkitekt.
 • Organisasjonsavdelingen
 • Avdeling for nettverk og infrastruktur
 • Avdeling for system og mellomvare
 • Avdeling for tjenester og leveranser    
   

Styre

Styrets sammensetning er som følger:

 • Frank Arntsen, NTNU, styreleder
 • Pål Dietrichs, HiHe, styremedlem
 • Cecilie Ohm, KHiB, styremedlem
 • Steen Pedersen, DTU, styremedlem
 • Benedicte Rustad, UiO, styremedlem
 • Seunn Smith-Tønnesen, UiA, styremedlem
 • Morten Knutsen, UNINETT, styremedlem valgt av ansatte
 • Kai Mjosund, Forskningsrådet, vara styremedlem
 • Frode Storvik, UNINETT, vara styremedlem valgt av ansatte