Plenum: Åpning av UNINETT-konferansen 2017. Sal: Cosmos 1 + 2

Sesjonsleder: Tor Holmen, viseadministrerende direktør, UNINETT

What's in it for me? Åpning av UNINETT-konferansen 2017

  • Pirum synger konferansen inn
  • Viseadministrerende direktør i UNINETT, Tor Holmen, ønsker velkommen.
  • Assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet,  Espen Aasen, orienterer fra arbeidet med omstrukturering av kunnskapsssektoren.
  • Administrerende direktør i UNINETT, Roar Olsen, om status og veien videre
Time: 
Tuesday, November 21, 2017 - 10:00
Duration: 
70