Sesjon 1 - Hva vil vi med forskningsnettet? Sal: Cosmos 3 C

Sesjonsleder: Vidar Faltinsen, UNINETT

  • Behovet for godt nett og basis infrastrukturtjenester sett fra universitetshold, v/Kjetil O. Olsen, UiO
  • Get Your Kicks on Route AS 224 v/Olaf Schjelderup, UNINETT
  • Global Research Networking, v/Lars Fischer, NORDUnet
Time: 
Tuesday, November 21, 2017 - 11:30
Duration: 
90