Sesjon 2 - Fra gjennomslagspapir til tastatur Sal: Cosmos 3C

Sesjonsleder: Thorleif Hallén, UNINETT

  • Silurveien - ett år senere. Silurveien, Norges største og mest moderne eksamenslokaler. Erfaringer gjort etter ett år i drift v/Aleksander Lorentzen, UiO
     
  • Heldigital vurdering innen 2017, hvordan når vi det og hva betyr det i praksis? v/ Magnus Svendsen Nerheim, UiB
     
  • Nye vurderingsformer, v/Karin Brennholm, Det arktiske universitet- UiT
Time: 
Tuesday, November 21, 2017 - 14:00
Duration: 
90