Sesjon 3 - GDPR - Personvernforordningen Sal: Cosmos 1+2

Sesjonsleder: Brigt Birkeland, Høgskolen i Innlandet

  • Hvilken betydning har GDPR for en UH -institusjon, og hvordan kan Sekretariatet for informajsonssikkerhet bidra?  v/Tommy Tranvik, UNINETT
  • Perspektiver fra sektoren v/Maren Jegersberg, UiO

 

Time: 
Tuesday, November 21, 2017 - 16:00
Duration: 
60