Sesjon 3 - Infrastruktur for moderne applikasjoner Cosmos 3C

Sesjonsleder: Anders Lund, UNINETT

Containere, Kubernetes og CI/CD forenkler og gir nye muligheter for utvikling og applikasjonsdrift

  • Erfaringer med bruk av Kubernetes i produksjon, v/Morten Knutsen, UNINETT
  • ResearchLab - et samarbeidsprosjekt mellom  UNINETT, UiB, UiO og UiT med kompetanseheving og utprøving av ny teknologi v/Hildegunn Vada, UNINETT
Time: 
Tuesday, November 21, 2017 - 16:00
Duration: 
60