Sesjon 3 - Felles tjenesteportefølje i sektoren – er ’e mulig ? Sal: Cosmos 3D

Sesjonsleder: Elin Kristine Olsen, UNINETT

Kan institusjonene i UH-sektoren ha en felles portefølje av for eksempel administrative systemer?

  • Delstrategi for administrative systemer v/Johannes Falk Paulsen, UiO
  • Nytt prioriteringsråd for administrative tjenester - rolle og tanker om fremtiden, Lars Petter Mathisrud, HR-direktør, Høgskolen i Innlandet
Time: 
Tuesday, November 21, 2017 - 16:00
Duration: 
60