22. november

08:30 - 09:30

Registrering for nyankomne deltakere

Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 08:30
09:30 - 11:00

Plenum

Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 09:30
11:00 - 11:30

Pause med lett servering

Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 11:00
11:30 - 13:00

Spor 1: Forskningsinfrastruktur. Sesjon 4

Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Spor 2: Undervisning og utdanning. Sesjon 4

Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Spor 3: Administrative tjenester. Sesjon 4

Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Spor 4: Strategi og ledelse. Sesjon 4

Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 11:30
13:00 - 14:00

Lunsj

Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 13:00
14:00 - 14:40

Spor 1: Forskningsinfrastruktur. Sesjon 5 (40 min.)

Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 14:00
14:00 - 14:40

Spor 2: Undervisning og utdanning. Sesjon 5 (40 min.)

Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 14:00
14:00 - 14:40

Spor 3: Administrative tjenester. Sesjon 5 (40 min.)

Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 14:00
14:00 - 14:40

Spor 4: Strategi og ledelse. Sesjon 5 (40 min.)

Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 14:00
14:40 - 15:00

Kort pause med lett servering

Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 14:40
15:00 - 16:00

Plenum: avslutning av UNINETT-konferansen 2017

Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 15:00