Plenum med keynotes fra EISCAT, Lånekassen og Sintef. Sal: Cosmos 1+2

Sesjonsleder: Vidar Faltinsen, UNINETT
 

 • EISCAT_3D: Big-ish Data in a Remote-ish Location v/Craig J. Heinselman, Ph.D., EISCAT Scientific Association  Mer om EISCAT her
   
 • Lånekassens strategi for innovasjon ved bruk av den offentlige skyen, v/ Sigurd Eriksson, Lånekassen
  Lånekassen satser på bruk av skyen for å sikre innovasjon, effektivitet og fleksibilitet. De har allerede tatt første skritt ut i skyen med de administrative tjenestene, og ser nå på hva som skal til for å ta kjernesystemene ut i skyen. Parallelt har de brukt 2017 til utforskning og utprøving av ulike løsninger basert på kunstig intelligens. På konferansen vil de dele sine perspektiver og erfaringer fra disse prosessene.
   
 • En ny tilnærming til sårbarhet og risiko v/Tor Olav Grøtan, SINTEF

  SAMRISK-prosjektet "New Strains of Society" har hatt som mål å utvikle tilnærminger for å kunne håndtere nye og sammensatte trusler og sårbarheter på tvers av samfunnsområder, med spesiell vekt på IKT som "infrastrukturenes infrastruktur". Sentrale temaer for foredraget vil være samfunnets sårbarhet og cyber-trussel-landskap knyttet til kritisk infrastruktur, digital økonomi og digital makt, samt muligheten for å skape "cyber resilience" på samfunnsnivå.

Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 09:30
Duration: 
90