Sesjon 4 - Fra sikkerhetsledelse til handling. Sal: Cosmos 3 A+B

Sesjonsleder: Brigt Birkeland, Høgskolen i Innlandet

  • Ambisjoner og forventninger fra Kunnskapsdepartementet v/Gustav Birkeland, Kunnskapsdepartementet

  • Erfaringer fra Sekretariatet for informasjonssikkerhet: landet rundt med ledelsessystem v/Rolf Sture Normann, UNINETT

  • UNINETT CERT – Erfaringer fra etableringen av institusjonsvise sikkerhetsteam, v/Rune Sydskjør, UNINETT
Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 11:30
Duration: 
90