Sesjon 4 - Regnekraft og lagring. Sal: Cosmos 3C

Sesjonsleder: Ola Ervik, NTNU

 • New architecture and services for research data, v/Stein Inge Knarbakk, UNINETT Sigma2
   
 • Regnekraft fra A-Å
  • Håkon Strandenes, stipendiat ved Insitutt for marin teknikk, NTNU
    
 • Dataanalyse
  • Erfaringer, status og framtidstanker rundt samling, analyse og tilgangstyring av litt for store data ved HUNT forskningssenter, v/Oddgeir Lingaas Holmen, NTNU
Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 11:30
Duration: 
90