Sesjon 4 - Fra tåkeprat til handling. Sal: Cosmos 1+2

Sesjonsleder: Kristin Selvaag, UNINETT
Med referanse til en av deltakerne på en tidligere UNINETT-konferanse: "Sky er nevnt 70 ganger i IKT-strategien som KD har fått utarbeidet. Likevel sitter vi på gjerdet og venter. Vi må ta steget å prøve!" Tar noen steget?

  • Datarommet – et fysisk eller virtuelt sted? v/ Tord Tjeldnes, UiA
  • NTNU fortsatt i tåka om fem år? v/Håkon Alstad, NTNU
  • Det internasjonale perspektivet - hvordan handles det i utlandet, ved Jan Meijer, GEANT/UNINETT
Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 11:30
Duration: 
90