Sesjon 5 - På den sikre siden (sesjonen varer kun 40 minutter). Sal: Cosmos 3D

Sesjonsleder: Øivind Høiem, UNINETT

  • En hel sektor på den sikre siden, v/Jorid Bodin, HiOA
  • sikresiden.no gir nettsikkerhet og personvern økt oppmerksomhet, v/ Ståle Askerød Johansen, UiO
Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 14:00
Duration: 
40