Sesjon 5 - Identitetshåndtering og deling av data (sesjonen varer kun 40 minutter). Sal: Cosmos 1+2

Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, UNINETT

  • Feide - ny innloggingsside - nytt grensesnitt for sluttbrukeren, v/Lars Kviteng, UNINETT
  • Praktisk bruk av Dataporten - gevinstrealiseirng for sluttbrukeren
  • Deling av data i utdanningssektoren - Drammen kommunes arbeid, planer og visjoner for bruk og deling av data. v/ Frank A. Baklid
Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 14:00
Duration: 
40