Sesjon 5 - Samspill mellom undervisningsnære systemer (sesjonen varer kun 40 minutter). Sal: Cosmos 3C

Sesjonsleder: Thorleif Hallén, UNINETT

  • Stige mot fremtidens læringsmiljø ved hjelp av referansearkitektur v/Heidi Berg-Hoff, UNINETT og Jan Erik Garshol, BIBSYS
Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 14:00
Duration: 
40