Plenum: Avslutning av UNINETT-konferansen 2017. Sal: Cosmos 1+2

Sesjonsleder: Olav Isak Sjøflot, direktør tjenester og leveranser, UNINETT

  • Vi takker for årets UNINETT-konferanse!
     
  • Brukermedvirkning i 30 år - en historie om .no-domenet, v/Hilde Margrethe Thunem, daglig leder i UNINETT Norid
     
  • Avslutning v/Amund Sjølie Sveen og hans forestilling om Internetts historie. Amund er utdannet musiker med mastergrad i perkusjon fra Gøteborgs universitet, Sverige. Hans kunstneriske uttrykk omfatter en spennende blanding av  musikk, teater og  teknologi med et klart samfunnsengasjement; hans budskap er kraftfulle i ordets rette  forstand. Som kunstner kan han karakteriseres som uredd og utforskende, pågående og energisk, men også realistisk og samfunnskritisk.
     
Time: 
Wednesday, November 22, 2017 - 15:00
Duration: 
60